Provinciaal georegister

HOE WERKT NIEUWDENKERS?

Een aantal klanten vertellen u hoe zij mijn aanpak hebben ervaren en welke resultaten hen dit bracht.

PROJECT: Provinciaal GeoRegister. Hét gezamenlijke provinciale register waar gebruikers ruimtelijke informatie over tal van thema’s kunnen zoeken, vinden en gebruiken. Mijn taak als projectleider was alle provincies aangesloten te krijgen en een volwaardige applicatie te realiseren.

OPDRACHTGEVER: InterProvinciaal Overleg (IPO)

TESTIMONIAL: Luc de Horde – adviseur geo-informatie bij Provincie Utrecht: “De vergelijking met twaalf kikkers in een kruiwagen wordt wel eens gemaakt als het gaat om samenwerking tussen de twaalf provincies. Iedere provincie heeft zijn eigen belangen en prioriteiten. Sytske Postma van Nieuwdenkers heeft een grote rol gespeeld in het op de agenda zetten van het register bij de diverse provincies. Dingen bedenken is leuk, maar het daadwerkelijk uitvoeren kost capaciteit en energie. Sytske wist door haar proactieve benadering en voorbereiding iedereen in de actieve houding te krijgen, waardoor het register uiteindelijk door iedere provincie, binnen elk afzonderlijk ambitieniveau, is gevuld. Het agenderen en aanjagen zijn waardevolle kenmerken van Sytske om een initiatief naar resultaat te brengen.“

“Het agenderen en aanjagen zijn waardevolle kenmerken van Sytske om een initiatief naar resultaat te brengen”

…lees meer ->

Wat was de vraag? Het Provinciaal GeoRegister is een goed instrument om het voor gebruikers van provinciale geo-informatie gemakkelijker te maken deze te vinden én te gebruiken. Echter, niet alle provincies waren aangehaakt bij het PGR. Bovendien was de applicatie nog niet uitontwikkeld en beheer nog niet ingeregeld. Als projectleider kreeg ik daarom drie prioriteiten: technische doorontwikkeling, professioneel beheer inregelen en het vergroten van betrokkenheid bij provincies.

Wat was de aanpak? Kenmerkend in mijn aanpak was: mensen in de benen krijgen, regelen wat geregeld moet worden en het lonkend perspectief –voor aanbieder en gebruiker- schetsen en uitdragen. Toen de technische doorontwikkeling voorop stond werkte ik samen met Royal HaskoningDHV. Een gouden combi waardoor de benodigde specialistische expertise ook goed geborgd was. Als projectleider stuurde op doel, resultaat, voortgang, commitment en proces. Dat deed ik op de volgende manier. Ik ging op werkbezoek bij provincies om het eigen verhaal te horen en weerstand om te buigen. Samen met vier werkgroepen zorgde ik voor een applicatie die in beheer kon worden genomen, kwaliteitsverbetering van de metadata in het register en een uniforme Publicatiekalender met te ontsluiten datasets. De externe betrokkenheid organiseerde ik door een Gebruikersraad met landelijke afnemers van provinciale gegevens in te richten. Om de interne betrokkenheid verder te vergroten schreef ik nieuwsbrieven en organiseerde workshops om alle provincies te informeren en kennis te delen.

Mensen in de benen krijgen, regelen wat geregeld moet worden en het lonkend perspectief schetsen

Wat was het resultaat? De aanvankelijke twijfels werden door mijn aanpak weggenomen. Alle provincies zijn inmiddels op het PGR aangesloten en het aanbod aan datasets is enorm gegroeid. Door continu bezig te zijn met verbeteringen te stimuleren en te luisteren naar de klantvraag is een PGR gerealiseerd waar provincies en ik trots op zijn. En die trots hebben we gedeeld door te publiceren in vakbladen.