Bodembeleidsplan

HOE WERKT NIEUWDENKERS?

Een aantal klanten vertellen u hoe zij mijn aanpak hebben ervaren en welke resultaten hen dit bracht.

PROJECT: Verbreding van het bodembeleid in de provincie Groningen. Als adviseur had ik de taak een impuls te geven aan de overheden in de provincie om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van duurzaam bodem- en ondergrondbeleid.

OPDRACHTGEVER: Provincie Groningen via subsidie ILB-2

TESTIMONIAL: Lisette Grolle – beleidsmedewerker bodem bij Provincie Groningen: “De Impuls Lokaal Bodembeheer 2 bood ons via Sytske toegang tot kennis van de brede wereld van de bodemthema’s en een ander netwerk dan die van de lokale adviseurs, namelijk een meer landelijk netwerk. En door haar werkervaring in landelijke projecten als ILG-pilots, BIELLS (landelijk project over vraaggestuurd ontsluiten van bodeminformatie) en projecten in de geo-informatie ook qua abstractieniveau een heel ander netwerk. Een verandering, verbreding van bodembeleid en het hele werkveld daaromheen, dat realiseer je niet even in een paar maanden (de duur van het ILB2-traject), dat is een langdurig proces. Maar ik vind dat we in deze relatief korte periode behoorlijke stappen hebben gezet. Sytske heeft de mensen aan het denken gezet en materiaal op maat aangeleverd, klaar om zo weer mee verder te gaan.”

“Sytske heeft de mensen aan het denken gezet en materiaal op maat aangeleverd, klaar om zo weer mee verder te gaan”

…lees meer ->

Wat was de vraag? Ook binnen de provincie Groningen wilde men aan de slag met het veranderende bodembeleid. De thematiek wordt immers breder (bodemenergie, biodiversiteit, waterberging etc.) en de scope letterlijk dieper. Het bodembeleid wordt steeds minder sectoraal en steeds meer een integraal onderdeel van omgevingsbeleid. Dat vraagt om een bemoeienis van heel veel andere partijen dan alleen de afdelingen bodem van provincie, gemeenten en waterschappen. Bovendien vraagt het samenwerking over organisaties heen, eenvoudigweg omdat sommige thema’s zich over administratieve grenzen heen begeven. Hoe krijgen al die partijen overzicht in het woud van verschillende bodemthema’s? Dat was de complexe vraag die de partijen voorlegden aan AgentschapNL/Bodem+ (nu RWS Leefomgeving/Bodem+) in het kader van de Impuls Lokaal Bodembeheer 2. Een landelijke regeling die zorgde voor inzet van een gekwalificeerde adviseur die net dat extra zetje kon geven. Aan mij werd gevraagd het proces in Groningen te stimuleren.

Wat was de aanpak? Zesentwintig partijen, even zovele maatschappelijk-politieke verschillen, lokale verschillen in kenmerken van bodem en ondergrond, verschillen in wat nodig en mogelijk is in één project, is een uitdaging. Ik begon daarom met het maken van een duidelijk plan. Als eerste stap schreef ik een ambitienotitie en besprak dit met de verschillende partijen. Wanneer zijn we tevreden? Vervolgens formeerde ik een werkgroep en stelde met hen een plan op hoe we de verkenning naar de bodemthema’s waar zij mee verder wilden gingen doen. Daarna ging iedereen aan de slag. Individueel met een enquête die ik voor hen opstelde en waarmee zij hun nul situatie in kaart konden brengen. En samen met de werkgroep organiseerde ik een inspirerende kennisdag, waar kennis en praktijk samenkwamen in informatieve presentaties en inspirerende workshops.

Wat is het resultaat? Aan het eind van het traject is veel duidelijker geworden waar kansen liggen. Juist door de Inspiratiedag hebben deelnemers hun kennis kunnen verbreden en kunnen zien dat de rol van bodem en ondergrond veel groter is dan aanvankelijk gedacht. Minstens zo belangrijk is dat er nieuwe ontmoetingen zijn geweest: verbinden en netwerken dus. Aan de hand van de zichtbaar geworden kansen schreef ik een gedegen actieplan waar de partijen mee aan de slag kunnen. Van impuls naar doorpakken.

Inspiratiedag: verhalen, casussen, masterclasses. De manier om te ontdekken waar mogelijkheden voor verbreed bodembeleid liggen