Opdrachtgevers

WAT DOET NIEUWDENKERS?

Om een indruk te geven van wat ik voor u kan betekenen, geef ik een overzicht van klanten voor wie ik de afgelopen jaren heb gewerkt.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, GISCC (2015-2018) – programmamanager
Ministerie Economische Zaken, GIS Competence Center (2014-2015) – programmamanager
Provincie Overijssel (2014-2015) – adviseur communicatie
InterProvinciaal Overleg (2010-2014) – projectleider, adviseur communicatie
Rijkswaterstaat Leefomgeving, Bodem+ (2012-2013) – adviseur
Provincie Limburg (2011-2013) – adviseur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2008-2011) – adviseur
RWS Leefomgeving Bodem+ (2008-2009) – adviseur, projectleider
Provincie Zuid-Holland (2006-2007) – adviseur, projectleider
SKB duurzame ontwikkeling ondergrond (2007) – programmamanager
Provincie Gelderland (2006-2007) – auteur, redacteur

“Hoewel ze als extern ingehuurde bij ons werkzaam was, in haar doen en laten was daarvan niets te merken. Ze maakte volledig onderdeel uit van het team en maakte zich hard voor het team en de positie binnen RVO. Sytske heeft een gedegen aanpak, structureert zaken grondig en geeft nauwkeurig aan hoe ze zaken heeft aangepakt. Met deze handelswijze kan ze veel onduidelijke zaken voor anderen in de omgeving helder krijgen waarmee processen/procedures in goede banen kunnen worden geleid.”
Everard Hagedoorn, teammanager bij RVO.nl