Inspire

HOE WERKT NIEUWDENKERS?

Een aantal klanten vertellen u hoe zij mijn aanpak hebben ervaren en welke resultaten hen dit bracht.

PROJECT: interprovinciaal programma ProGideon en INSPIRE. De twaalf provincies werkten samen om ruimtelijke informatie structureel beschikbaar te maken voor gebruik. Ook wettelijke verplichtingen, zoals INSPIRE, hebben zij in het gezamenlijke programma opgepakt. Als adviseur communicatie had ik de taak het programma en INSPIRE bij provincies op stimulerende wijze onder de aandacht te brengen.

OPDRACHTGEVER: InterProvinciaal Overleg (IPO)

TESTIMONIAL: Marjan Bevelander – senior beleidsmedewerker INSPIRE bij Ministerie Infrastructuur en Milieu: “Als programmamanager van ProGideon heb ik een aantal jaar samengewerkt met Sytske Postma van Nieuwdenkers. Haar bijdrage laat zich het beste samenvatten als betrokken en doelgericht. Bij de totstandkoming van het Provinciaal GeoRegister speelde zij een actieve en stimulerende rol. In een toer langs alle provincies wist zij veel laatste twijfels weg te nemen door een krachtig en overtuigend betoog over nut en noodzaak van een gezamenlijke aanpak. Ook later in het provinciebrede INSPIRE-traject was Sytske weer op inspirerende en deskundige wijze een stimulans voor de samenwerking. En last but not least: alle belangrijke opdrachten zijn volledig transparant volgens planning en afspraken uitgevoerd.”

“Sytske wist veel laatste twijfels weg te nemen door een krachtig en overtuigend betoog over nut en noodzaak van een gezamenlijke aanpak”

…lees meer ->

Wat was de vraag? Het programma ProGideon gaf vorm aan de provinciale bijdrage aan de geo-infrastructuur in Nederland. Door samen te werken kon de implementatie van de wettelijke richtlijn INSPIRE (de Europese richtlijn die lidstaten verplicht milieu-gerelateerde geo-informatie op uniforme manier aan te bieden voor gebruikers) efficiënt worden opgepakt. Het Provinciale GeoRegister (PGR) was in die infrastructuur een schakel (zie volgend project). INSPIRE was één van de opgaven binnen het programma. Dit stond nog nauwelijks op het netvlies bij beleidsmedewerkers van provincies. Ik werd gevraagd om de communicatie over het programma en INSPIRE te verzorgen, juist omdat ik de taal van de geo-wereld als van de beleidswerelden ken. Als sluitstuk organiseerde ik samen met Sense BV de Slotconferentie ProGideon, de kroonactiviteit op het succesvolle programma.

Wat was de aanpak? In mijn aanpak stond enthousiasmeren en aansluiten bij de wereld van de ander centraal. Ik zette een nieuwsbriefdienst INSPIRE op en zorgde er steeds voor het technische verhaal aansprekend te ‘vertalen’, onder andere door mensen uit de doelgroep te interviewen en hen het verhaal te laten doen. Ik zette een wiki INSPIRE op, waarin op overzichtelijke en laagdrempelige manier kennis werd ontsloten. Samen met Twijnstra Gudde organiseerde ik een kennisdag waar de provinciaal geo-specialisten hun bodemcollega’s ontmoetten en zij samenloop in belangen ontdekten. Op de Slotconferentie regelde ik sprekers uit de beleidsdomeinen, bedoeld om aansluiting met de belevingswereld van anderen te realiseren.

Wat was het resultaat? Mijn inzet en aanpak hebben geholpen bij het in de benen krijgen van provincies om hun ambities waar te maken. INSPIRE is inmiddels geen onbekende ontwikkeling meer. Hiermee is de basis voor toekomstige samenwerking tussen de geo- en beleidssectoren weer een stuk sterker gemaakt.

Enthousiasmeren en aansluiten bij de wereld van de ander stond centraal