Biografie

BIOGRAFIE

Als kind was ik steeds bezig met de natuur. Deze leren te begrijpen en te beschermen. Mijn keuze voor mijn studie milieukunde was daarom niet vreemd. Het brede karakter van de studie sprak mij aan en wat ik miste kon ik als vierdejaars aan het programma toevoegen: een keuzecursus GIS en een excursie naar Zuid-Limburg, waar we gezien en onderzocht hebben wat de invloed is van landgebruik op het bodem- en watersysteem. Ook toen al wilde ik vertellen dat ingrepen in het natuurlijk systeem effecten kunnen hebben op locaties elders, ook na langere tijd.

Na mijn studie milieukunde (1992) heb ik bij verschillende advies- en ingenieursbureaus gewerkt, waaronder Arcadis en DHV. In die tijd heb ik veel (beleids)studies uitgevoerd en projecten geleid op het vlak van duurzaam bodembeleid, milieueffectrapportage en monitoringonderzoek. Deze ervaring heeft mij een gedegen inhoudelijke kennis en netwerk gebracht, maar ik wilde meer. Kennis toepasbaar maken om afwegingen over duurzaam gebruik van de leefomgeving mogelijk te maken. Netwerken verbinden, omdat de leefomgeving van iedereen is, iedereen zijn bijdrage heeft. En vanuit het besef dat het in advieswerk vaak gaat om persoonlijke impact nam ik in 2006 een volgende stap. Geïnspireerd door het gedicht van Robert Frost ‘The Road not taken’ startte ik als zelfstandig ondernemer onder de naam Nieuwdenkers. Ik geloof dat bij het kiezen van het pad ‘the one less traveled by’ het verschil kan maken en tot nieuwe vergezichten kan leiden. Met de naam Nieuwdenkers wil ik dit uitdrukken: niet gaan voor het gebaande pad, maar de bereidheid hebben andere zienswijzen te kiezen, anders te denken en te handelen. Om juist dat verschil te maken.

Met deze stap kon ik beter mijn horizon verbreden naar de wereld van de geografische informatie. Ruimtelijke informatie over de leefomgeving die nodig is om de leefomgeving te kennen en de ingrepen die we als mens plegen te begrijpen. Vanaf 2010 ben ik daarom ook projecten gaan doen in de geo-informatiesector, omdat ik vond dat ik pas echt kan verbinden als ik beide werelden ken.

De afgelopen jaren heeft communicatie een steeds nadrukkelijkere rol gekregen binnen mijn opdrachten. Ik schrijf graag over mijn vak om een breder publiek te bereiken. Kennis delen is een stap richting verbinding!

Two roads diverged in a wood, and I— I took the one less traveled by, And that has made all the difference (Robert Frost)